Izvēlieties dzīvokļa plānu
Pieejami 10 dzīvokļi Pārdoti 4 dzīvokļi Rezervēti 3 dzīvokļi
Scroll Right Bīdi ekrānu pa labi lai redzētu pilnu stāva plānu

Dzīvokļa Nr. 2-8

81.3m2 | Pārdots

Dzīvokļa Nr. 2-31

86.1m2 | Rezervēts

Dzīvokļa Nr. 2-48

82.4m2 | Brīvs | 199 500 EUR

Dzīvokļa Nr. 2-32

43.8m2 | Pārdots

Dzīvokļa Nr. 2-49

49.7m2 | Brīvs | 120 523 EUR

Dzīvokļa Nr. 2-30

55.5m2 | Rezervēts

Dzīvokļa Nr. 2-29

55.5m2 | Pārdots

Dzīvokļa Nr. 2-28

87.1m2 | Brīvs | 200 175 EUR

Dzīvokļa Nr. 2-10

78.7m2 | Brīvs | 191 250 EUR

Dzīvokļa Nr. 2-9

69.3m2 | Pārdots

Dzīvokļa Nr. 2-46

77.6m2 | Rezervēts

Dzīvokļa Nr. 2-47

69.2m2 | Brīvs | 168 920 EUR

Dzīvokļa Nr. 2-27

43.8m2 | Brīvs | 106 215 EUR

Dzīvokļa Nr. 2-11

49.7m2 | Brīvs | 120 523 EUR