Izvēlieties dzīvokļa plānu
Pieejami 15 dzīvokļi 1 dzīvoklis pārdots 3 dzīvoklis rezervēts

Dzīvokļa Nr. 7-14

50.3m2 | Rezervēts

Dzīvokļa Nr. 7-64

82m2 | Pārdots

Dzīvokļa Nr. 7-46

50.3m2 | Rezervēts

Dzīvokļa Nr. 7-31

50.3m2 | Brīvs | 119 389 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-32

79.3m2 | Brīvs | 193 687 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-13

82m2 | Rezervēts

Dzīvokļa Nr. 7-61

79.3m2 | Brīvs | 193 687 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-48

79.3m2 | Brīvs | 193 687 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-63

50.3m2 | Brīvs | 119 389 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-30

50.3m2 | Brīvs | 119 389 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-45

79.3m2 | Brīvs | 193 687 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-15

50.3m2 | Brīvs | 119 389 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-16

79.3m2 | Brīvs | 193 687 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-62

50.3m2 | Brīvs | 119 389 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-29

79.3m2 | Brīvs | 193 687 EUR

Dzīvokļa Nr. 7-47

50.3m2 | Brīvs | 119 389 EUR